Cyberprzestępczość - plaga XXI wieku

Dzisiejsze firmy coraz rzadziej narażane są na zagrożenia, które były obecne jeszcze kilkanaście lat temu. Nowe czasy sprawiają, że zmieniły one swój charakter, a przemoc fizyczna została zastąpiona przez tą wirtualną. Zamiast bowiem napadać na bank czy kasę firmową, często podejmuje się działania związane z pozyskaniem numerów kont, loginów oraz haseł, które pozwolą na uzyskanie dostępu do pieniędzy. Inna sprawa jest taka, że coraz częściej podkreśla się znaczenie i rolę informacji oraz danych, które są obecne w praktycznie każdej firmie i zazwyczaj są pilnie strzeżone. Ich wartość jest ogromna, poza tym dane wrażliwe klientów są chronione prawnie, a ich wyciek przysporzyłby każdej firmie mnóstwo problemów. Słabe zabezpieczenia i luki w procedurach docenia szczególnie konkurencja, która z chęcią przejmie cenne informacje. Problemem nie jest tylko charakter takich informacji oraz sposób ich zabezpieczenia. Ważniejsze jest to, co konkurencja może zrobić z nieuczciwie pozyskanymi danymi. Problematyczne są także sytuacje, w których takie dane zostają celowo zmienione, co wywołuje wewnętrzne problemy firmy i komplikuje jej dalsze funkcjonowanie. Tego typu sytuacje nie są wcale rzadkością, jednak wielu przedsiębiorców sądzi, że ich nie dotyczą, co najczęściej jest dużym błędem. Kiedy firma posiada jakiekolwiek dane i informacje, cenne z różnych punktów widzenia, trzeba koniecznie zadbać o ich bezpieczeństwo. Problemy mogą pojawić się w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć konkretne kroki i szybko zareagować na sytuację kryzysową. Na pewno lepiej im zapobiegać, niż później naprawiać wyrządzone straty. Dlatego też tak ważne jest wsparcie oraz pomoc ze strony firm zewnętrznych specjalizujących się ochronie informacji, które organizują różne seminaria oraz szkolenia. Biorąc w nich udział i stosując się do wskazówek ekspertów, będziemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, by ochronić firmę przed cyberprzestępcami. Ich ataki są obecnie bardzo realne ze względu na coraz bardziej powszechne urządzenia elektroniczne oraz wszechobecny dostęp do sieci.