Zabezpiecz dane swojej firmy

Wszyscy żyjemy w świecie, w którym dominującą rolę odgrywa nie tylko sprzęt komputerowy, ale i wszechobecny Internet. Postęp technologiczny przynosi często tyle samo korzyści i możliwości do wykorzystania, co i stwarza niebezpieczeństw. Problem jednak w tym, że o ile o korzyściach słyszymy bardzo dużo, to temat zagrożeń jest zręcznie pomijany. Dotyczy to w dużej mierze również sposobów związanych z naszym zabezpieczeniem w takich sytuacjach. Dziś jednym z bardziej realnych zagrożeń są ataki ze strony cyberprzestępców i rozmaitych hakerów, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie poczytać w gazetach. Ich celem są dane, które znajdują się w komputerach i na innych nośnikach. Rozmaite informacje, jakimi dysponują poszczególne firmy, są dziś atrakcyjne i szczególnie cenne z punktu widzenia konkurencji. Należą do nich, np. wielomilionowe bazy klientów, plany rozwoju, przejęcia konkurencji czy strategie marketingowe. Jak się często okazuje, za takimi atakami oraz wyciekiem pilnie strzeżonych danych, stoi właśnie konkurencja. Powinno to zmotywować właścicieli firm do podejmowania działań, które miałyby na celu uniknięcie takich właśnie sytuacji kryzysowych. Samodzielnie rzadko jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie kroki, a to sprawia, że należy korzystać z odpowiedniego wsparcia. Dobrym przykładem są profesjonalne rozwiązania tworzone przez http://www.prospectsincubator.com/programy/bezpieczenstwo-informacji, którzy znają problem od podszewki. Wiele osób sądzi, że wyciek danych nie dotyczy ich firmy, co często jest poważnym błędem. Tak samo jest z przeświadczeniem, że cyberprzestępca nie utrudni prowadzenia działalności. Osoby nieupoważnione mogą takie dane nie tylko pozyskać, zmienić i przekazać konkurencji. Takie sytuacje stanowią poważne zagrożenie dla ciągłości i bezpieczeństwa każdej firmy. W ostatecznym rozrachunku okazuje się, iż udział w szkoleniach i podejmowanie działań zapobiegawczych, wiąże się z dużo mniejszymi kosztami niż działania naprawcze w sytuacji kryzysowej.